Nowe granty

 

Miło nam poinformować, że poniżej podane osoby uzyskały finansowanie projektów w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 17 marca 2014 roku.

OPUS 7 – NZ8  - Dr hab. Małgorzata Jefimow

Heterotermia:  łącząc fizjologię, ekologię i behawior.

OPUS 7 – NZ9 – Dr hab. Jarosław Tyburski 

Analiza transkryptomu liści buraka (Beta vulgaris) podczas adaptacji do zasolenia.

OPUS 7 – NZ8 – Prof. dr hab. Werner Ulrich

Wzorce kształtujące zespoły organizmów w skali przestrzennej i czasowej: unifikacja procesów kolonizacji i konkurencji.

PRELUDIUM 7 – NZ8 – Mgr inż. Jan Boratyński

Czy wewnątrzosobnicze zmiany temperatury ciała małych ssaków homeotermicznych są korzystne i odziedziczalne?

Dr Andrzej Grzywacz został laureatem IV edycji konkursu projektów badawczych w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  pn. "Iuventus plus”.

  

Gratulujemy ! – Kolegium Dziekańskie

 

Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uczelni Polskich

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska był gospodarzem spotkania Dziekanów w ramach organizowanej Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uczelni Polskich (22 - 24 października). Celem Konferencji było przedyskutowanie najistotniejszych dla wydziałów przyrodniczych problemów. W jej programie znalazły się między innymi takie tematy jak nowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, ocena programowa kierunków studiów i ocena instytucjonalna jednostek prowadzących studia, nowe otwarte modele komunikacyjne publikowania naukowego i wolne licencje autorsko-prawne, przygotowanie kandydatów na studia na kierunkach przyrodniczych w świetle zmian programów nauczania w szkołach w okresie ostatnich 30 lat etc.

Sukces studenta kierunku ochrona środowiska

 

Studencki Nobel to konkurs na najlepszego studenta w Polsce organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego studenta w kraju. Ponadto, w Konkursie nagradzani są najlepsi studenci w 9 kategoriach: nauki rolniczo – przyrodnicze, nauki inżynieryjne i techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki prawnicze, nauki ekonomiczne, nauki humanistyczne, nauki ścisłe, sztuka oraz sport. W tegorocznej edycji w etapie regionalnym laureatem w kategorii nauk rolniczo-przyrodniczych został Pan Paweł Rzymyszkiewicz, student II roku studiów II stopnia kierunku ochrona środowiska prowadzonym na naszym Wydziale. Pan Paweł będzie reprezentował województwo Kujawsko-Pomorskie w tej kategorii w edycji ogólnopolskiej.

 

Pan Rzymyszkiewicz uczestniczył w wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Jest współautorem monografii naukowej „Przyszłość energetyczna województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Prowadzi badania dotyczące oddziaływania wydobycia gazu z łupków na środowisko pod opieką dr hab. Romana Buczkowskiego, prof. UMK. Ponadto aktywnie uczestniczy w życiu Wydziału i Uniwersytetu, między innymi pełniąc funkcje Prezesa Koła Naukowego Ochrony Środowiska, Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału BiOŚ, Członka Rady Wydziału BiOŚ, Rady Studentów UMK, Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla Nauczycieli Akademickich oraz Zespołu Programowego ds. Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi na Wydziale BiOŚ.

 

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie!

 

Sukces naszej studentki

Pani Ewa Kubicka, studentka II roku studiów II stopnia na kierunku biologia, została laureatką Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbright’a programu Visiting Research Graduate Traineeship Program. Po kilku etapowej rekrutacji, w tym bezpośrednich rozmowach z szefami laboratoriów z czterech uniwersytetów amerykańskich, została wybrana do odbycia rocznego stażu studenckiego w zespole Prof. Davida Brautigana w Uniwersytecie Virginii w Charlottesville w Stanach Zjednoczonych. Obecnie Ewa Kubicka wykonuje pracę magisterską w Zakładzie Biologii Komórki. Promotorem pracy jest  prof. dr hab. E. Bednarska-Kozakiewicz, a opiekunem naukowym dr Janusz Niedojadło. Ewa Kubicka jest współautorką pięciu doniesień konferencyjnych oraz artykułu badawczego. Otrzymywała także stypendium Rektora dla najlepszych studentów w latach 2011-2014. Gratulujemy i trzymamy kciuki za owocny pobyt Pani Ewy w USA oraz jej powrót do naszej uczelni!

 


Zrealizowano w oparciu o Joomla! Opiekun strony: dr Edmund Kartanas