Życzenia

 

Zajęcia w czwartek (17 kwietnia)

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 kwietnia br. (czwartek) nie ma tzw. godzin rektorskich i wszystkie zajęcia odbywają się wg planu.

Dotyczy to wszystkich zajęć dydaktycznych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska.

 

Informacja dla studentów II roku studiów I stopnia

 

Po zapoznaniu się z wykazem tematów prac licencjackich dla danego kierunku studiów należy dokonać wyboru tematu. Następnie należy skontaktować się z promotorem pracy i uzyskać jego zgodę na realizację pracy pod jego kierunkiem. Dopiero wtedy można zarejestrować się w USOS na dany temat pracy licencjackiej. Rejestracja w USOS na tematy prac licencjackich, których realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2014/15, będzie trwać od 12 maja do 30 maja br.

Z tematyką badawczą promotora można zapoznać się przeglądając stronę internetową jego katedry, zakładu czy pracowni (witryna internetowa Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska).

Wykaz tematów prac licencjackich zgłoszonych na rok akademicki 2014/2015 dla poszczególnych kierunków studiów:

Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na portalu Facebook

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK posiada oficjalny profil na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/WBiOS.UMK Zapraszamy wszystkich pracowników, studentów i sympatyków Wydziału do polubienia i śledzenia aktualności na naszym profilu.

IX Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna

 

W dniach 4 - 6 kwietnia br. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK odbędzie się IX Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna organizowana przez Międzywydziałowe Studenckie Koło Bioarcheologii przy współpracy Zakładu Antropologii WBiOŚ UMK oraz Instytutu Archeologii UMK. Wydarzenie to ma charakter ogólnopolski, cieszy się ogromnym zainteresowaniem studentów, doktorantów i naukowców z polskich ośrodków akademickich. Zrzesza młodych adeptów antropologii, biologii, archeologii, medycyny oraz dziedzin pokrewnych. Konferencja ma już dziewięcioletnią tradycję, a jej organizacja podejmowana jest przez największe Uniwersytety w Polsce. W tegorocznej odsłonie Konferencji odbywającej się pod tytułem „Kim jest człowiek? Różne oblicza antropologii” weźmie udział około 150 studentów, doktorantów i pracowników naukowych z 12 polskich Uniwersytetów oraz 6 innych placówek o charakterze oświatowym.

 

Więcej informacji na temat konferencji oraz program konferencji na stronie: http://oskonfantropologiczna.blogspot.com/

 


Zrealizowano w oparciu o Joomla! Opiekun strony: dr Edmund Kartanas