Życzenia

 

40-lecie działalności Wydziałowego Muzeum Przyrodniczego

         Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zostało oficjalnie powołane 14 listopada 1974 r. Z inicjatywą utworzenia tego rodzaju jednostki występował już wcześniej prof. Jan Prüffer, ale dopiero starania prof. Izabeli i Józefa Mikulskich przyniosły pozytywny skutek. Od początku działalności do maja 1997 roku kierownikiem placówki był dr Wiesław Kokociński, a obecnie dr hab. Adam Adamski. Aktualnie Muzeum mieści się w Budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu i jest zarazem jedynym muzeum o charakterze przyrodniczym w mieście. Okazy eksponowane w salach wystawienniczych pochodzą z kilku źródeł: (1) jako dary od szkół i ze zbiorów prywatnych pracowników uczelni,, (2) jako efekt wypraw naukowych, (3) własna działalność preparatorska pracowników Muzeum, oraz (4) zakupione od preparatorów z zewnątrz Uczelni. Muzeum składa się z trzech sal wystawowych o łącznej powierzchni 400 m², trzech pracowni, akwaryjnego pomieszczenia hodowlanego oraz pomieszczenia magazynowego, gdzie m.in. przechowane są okazy aktualnie nie wystawiane i zbiory o przeznaczeniu badawczym, szczególnie entomologiczne. Pod opieką Muzeum znajdują się poza tym dwa akwaria ozdobne (po 3 tys. litrów pojemności) zlokalizowane w hallu nowej części Wydziału (budynek A).

 

Czytaj więcej

Wręczenie dyplomów

W sobotę 22 listopada w Auli UMK miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I-go i II-go stopnia w roku akademickim 2013/2014 absolwentom wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Dyplomy ukończenia studiów otrzymało 247 osób, 150 licencjatów oraz 147 magistrów. Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Nowe granty

 

Miło nam poinformować, że poniżej podane osoby uzyskały finansowanie projektów w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 17 marca 2014 roku.

OPUS 7 – NZ8  - Dr hab. Małgorzata Jefimow

Heterotermia:  łącząc fizjologię, ekologię i behawior.

OPUS 7 – NZ9 – Dr hab. Jarosław Tyburski 

Analiza transkryptomu liści buraka (Beta vulgaris) podczas adaptacji do zasolenia.

OPUS 7 – NZ8 – Prof. dr hab. Werner Ulrich

Wzorce kształtujące zespoły organizmów w skali przestrzennej i czasowej: unifikacja procesów kolonizacji i konkurencji.

PRELUDIUM 7 – NZ8 – Mgr inż. Jan Boratyński

Czy wewnątrzosobnicze zmiany temperatury ciała małych ssaków homeotermicznych są korzystne i odziedziczalne?

Dr Andrzej Grzywacz został laureatem IV edycji konkursu projektów badawczych w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  pn. "Iuventus plus”.

  

Gratulujemy ! – Kolegium Dziekańskie

 

Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uczelni Polskich

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska był gospodarzem spotkania Dziekanów w ramach organizowanej Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uczelni Polskich (22 - 24 października). Celem Konferencji było przedyskutowanie najistotniejszych dla wydziałów przyrodniczych problemów. W jej programie znalazły się między innymi takie tematy jak nowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, ocena programowa kierunków studiów i ocena instytucjonalna jednostek prowadzących studia, nowe otwarte modele komunikacyjne publikowania naukowego i wolne licencje autorsko-prawne, przygotowanie kandydatów na studia na kierunkach przyrodniczych w świetle zmian programów nauczania w szkołach w okresie ostatnich 30 lat etc.


Zrealizowano w oparciu o Joomla! Opiekun strony: dr Edmund Kartanas