Fundusz na projekt w ramach IncoNet EaP Twinning Grants

W ramach STI International Cooperation Network for Eastern Partnership Countries zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Nienartowicza otrzymał fundusze na przeprowadzenie projektu w ramach IncoNet EaP Twinning Grants. Partnerem w projekcie jest Instytut Radiobiologii Republiki Białorusi.

Koordynatorem projektu jest dr Anna Lewandowska-Czarnecka (Katedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu).
Spotkanie robocze dotyczące projektu Horyzont 2020 odbędzie się w dniach 7-11 listopada 2016 r.

Nowy skład władz Stowarzyszenia Malakologów Polskich

Na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Malakologów Polskich w dn. 14.10.2016 r. dokonano wyboru Zarządu SMP na lata 2016-2020. Obecne władze Stowarzyszenia przedstawiają się następująco:

Zarząd:

Prezes: Prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska (UMK Toruń)
Wiceprezes: dr Tomasz Kałuski (IOR PIB Poznań)
Skarbnik: 
dr hab. Jarosław Kobak (UMK Toruń)
Sekretarz: dr Anna Cichy (UMK Toruń)
Członek Zarządu: 
dr hab. Anna Nowakowska (UMK Toruń)

Erasmus+ rekrutacja jesienna

REKRUTACJA JESIENNA
WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
Do 15 listopada 2016 r. trwa dodatkowa rekrutacja na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ w semestrze letnim 2016/2017. Udział w rekrutacji "jesiennej" mogą brać studenci, którzy rozpoczną studia II stopnia (magisterskie) lub III stopnia (doktoranckie) w październiku 2016 r. oraz pozostali studenci kwalifikujący się na wyjazd w roku 2016/2017, którzy nie wzięli udziału w rekrutacji wiosennej.
Wszystkie informacje znajdują się na:
http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/rekrutacja/
Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienia przez studenta zwykłego formularza on-line, który jest zamieszczony na stronie
http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/dokumenty/


Studenci Wydz. BiOŚ po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu formularza składają go w Zakładzie Genetyki, środkowy budynek p. XI.

 

 

Współpraca naukowa z japońskimi ekologami

 

Science needs innovation and the best way to be innovative is by scientific exchange. Since several years Prof. Werner Ulrich from the Chair of Ecology and Evolution of the UMK Faculty of Biology and Environmental Protection maintains intensive scientific exchange with Japanese ecologists from the Ryukus University that has resulted in a number of high ranking joined publications. Now, a group of five scientists, headed by Prof. Yasuhiro Kubota, has visited our faculty. Being ecologists particularly interested in the global distribution and evolution of terrestrial plants, we discussed future joined projects and also possible student exchange. A mini-symposium organised by our faculty deepened the scientific discussion and sparked new ideas. Of course students interested in scientific exchange with our Japanese friends are welcome to join these projects.

 

 


Zrealizowano w oparciu o Joomla! Administratorzy strony: dr Roman Pawlak (pawlak@umk.pl) i mgr Zbigniew Strzelecki (zbstrzel@umk.pl)