Doktoranci poszukiwani!

 

Poszukujemy osób zainteresowanych realizacją pracy doktorskiej w ramach projektu badawczego NCN „W poszukiwaniu ogniwa łączącego mikro- i makroewolucję: czy genetyczne ograniczenia wpływają na fenotypową dywergencję?”. W projekcie przewidziana jest realizacja dwóch prac doktorskich. Zatrudnione osoby otrzymywać będą stypendium doktoranckie przez okres 36 miesięcy. Praca wykonywana będzie w Katedrze Ekologii i Biogeografii UMK w Toruniu, pod kierunkiem dr. Marcina Piwczyńskiego, kierownika projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące ofert można uzyskać u kierownika projektu oraz na stronach Narodowego Centrum Nauki.


https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=118558

https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=118551

 

 

Warsztaty edukacyjne w Gutowie

W środę 8.06.2016r. w Gutowie (gm. Zławieś Wielka) odbyły się po raz drugi "Warsztaty Edukacyjne W Ostoi Pszczół i Owadów Zapylających" organizowane przez Fundację „Leśna Droga”. Celem tych warsztatów było zapoznanie jej uczestników z życiem pszczół oraz ich interakcją ze środowiskiem życia. Uczniowie dowiedzieli się m.in. jak wygląda życie w ulu, jak rozwija się pszczela rodzina, jak pomóc pszczołom i innym owadom zapylającym. Imprezę tę współtworzyli pracownicy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK: dr Przemysław Grodzicki i dr Katarzyna Piątkowska.

Więcej

Co można znaleźć w żołądku Morświna (Phoceana phoceana)?Morświn Phoceana phoceana to jedyny z wielorybów zębowców występujący w Bałtyku. Jest zatem unikatem w polskiej faunie. Niestety ze względu na zanieczyszczenie wód bałtyckich oraz gospodarkę morską człowieka coraz rzadziej można go spotkać w naturze. Muzeum Przyrodnicze od wielu lat posiada szkielet tego chronionego zwierzęcia.

Więcej

Nasz pracownik znowu w Nature - Research Highlights

Publikacja zespołu, w skład którego wszedł dr hab. Marcin Koprowski z Katedry Ekologii i Biogeografii została uznana jako jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych tygodnia i zaanonsowana w czasopiśmie Nature - Research Highlights (30 czerwca 2016, vol. 534).

Pełen tekst publikacji, jak i strona Nature - Research Highlights poświęcona artykułowi poniżej:
Nature - Research Highlights
Journal of Quaternary Science

 

 


Zrealizowano w oparciu o Joomla! Administrator strony: mgr Maciej Krzyżyński - m_krzy@doktorant.umk.pl