Doktoranci poszukiwani!

 

Poszukujemy osób zainteresowanych realizacją pracy doktorskiej w ramach projektu badawczego NCN „W poszukiwaniu ogniwa łączącego mikro- i makroewolucję: czy genetyczne ograniczenia wpływają na fenotypową dywergencję?”. W projekcie przewidziana jest realizacja dwóch prac doktorskich. Zatrudnione osoby otrzymywać będą stypendium doktoranckie przez okres 36 miesięcy. Praca wykonywana będzie w Katedrze Ekologii i Biogeografii UMK w Toruniu, pod kierunkiem dr. Marcina Piwczyńskiego, kierownika projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące ofert można uzyskać u kierownika projektu oraz na stronach Narodowego Centrum Nauki.


https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=118558

https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=118551

 

 

Sukces naszej doktorantki!

 

Badania prowadzone pod kierunkiem dr hab. Grażyny Dąbrowskiej z Zakładu Genetyki, dotyczące nowego zastosowania biodegradowalnych tworzyw polimerowych, zostały zaprezentowane przez doktorantkę II roku Studium Doktoranckiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK mgr Katarzynę Janczak na I Ogólnopolskiej Konferencji Innowacyjni Naukowcy we Wrocławiu. Wyniki badań zostały zauważone i docenione przyznaniem nagrody w kategorii „Innowacyjny Naukowiec” w formie rzeczowej i udziału w szkoleniu „Transfer technologii i innowacji”, które odbędzie się na przełomie września i października 2016 roku we Wrocławiu.

Pani Katarzynie gratulujemy!Nasz doktorant ze sypendium Ministra!

 

Pan Łukasz Jermacz (trzeci od lewej), doktorant w Zakładzie Zoologii Bezkręgowców, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe!
Sam mówi o sobie:
Swoje wysiłki naukowe skupiam głównie na ekologii gatunków inwazyjnych, ich wpływie na lokalne ekosystemy, a także zdolnościach, które sprawiają, że są tak skutecznymi konkurentami dla gatunków rodzimych. Największą uwagę poświęcam inwazyjnym kiełżom z regionu Morza Czarnego i Kaspijskiego jak Dikerogammarus villosus lub Pontogammarus robustoides, które dotarły również do Polski i możemy spotkać je nawet w naszej Wiśle. Aktualnie jestem w trakcie finalizacji projektu, którego celem było określenie mechanizmów obronnych wymienionych kiełży przed drapieżnikami o zróżnicowanym pochodzeniu. Ponadto tematy moich badań są często powiązane z inwazyjnymi rybami babkowatymi oraz racicznicą zmienną.

Do największych sukcesów to można zaliczyć otrzymanie własnego grantu PRELUDIUM oraz otrzymanie wspomnianego stypendium ministra.

Informacje o dorobku naukowym naszego stypendysty znajdziecie Państwo na stronie: http://zzb.umk.pl/pracownicy_lj_cv.htmlPiknik Przyrodnika

 

Dnia 10.06.2016 roku na dolnej polanie przy Leśnej Szkole na Barbarce odbył się Piknik Przyrodnika.Organizatorami imprezy byli: Prodziekan ds. spraw studenckich WBiOŚ - dr hab. Justyna Rogalska, Fundacja Akademia BiOŚ i Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego WBiOŚ. W imprezie uczestniczyli pracownicy i studenci naszego wydziału.
Dziękujemy wszystkim za przybycie, fajną zabawę i miła atmosferę!

Fotorelacja na facebooku: https://www.facebook.com/WBiOS.UMK/?fref=ts

 

 


Zrealizowano w oparciu o Joomla! Administrator strony: mgr Maciej Krzyżyński - m_krzy@doktorant.umk.pl