Dyplomatorium 2016

 

Czytaj więcej...

Przedstawicielki Białoruskiej Akademii Nauk na naszym Wydziale

W dniach 21-27 listopada 20016 r. w ramach projektu IncoNet EaP odbyły się spotkania z dr Galiną Guzewą i Margarytą Tur, reprezentującymi Instytut Radiobiologii Białoruskiej Akademii Nauk (partner w projekcie). Koszty projektu zostały sfinansowane przez konsorcjum International Cooperation Network for Eastern Partnership Countries. Celem projektu było omówienie możliwości wystąpienia z wnioskiem projektowym w ramach programu Horyzont. Rozmowy dotyczyły także nawiązania współpracy naukowej.

 

 

 

 

Kolejna pula grantów dla naszych pracowników i doktorantów

Narodowe Centrum Nauki sfinansuje następujące projekty badawcze:

 

Konkurs SONATA 11

kierownik: dr Agnieszka Kołowerzo-Lubnau – Zakład Biologii Komórki

Udział ciał Cajala w jądrowej retencji i potranskrypcyjnych modyfikacjach mRNA u roślin

 

OPUS 11

1. kierownik: dr Marcin Gołębiewski - miejsce realizacji projektu: Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

BETAMIKRO - mikrobiom buraka zwyczajnego (Beta vulgaris) i jego oddziaływanie z rośliną

 

2. Kierownik: dr hab. Janusz Niedojadło – Zakład Biologii Komórki

Funkcje ciał Cajala w posttranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów w komórkach roślin w warunkach fizjologicznych i stresu abiotycznego

 

3. Kierownik: mgr Łukasz Jermacz – doktorant Zakład Zoologii Bezkręgowców

Ekologia strachu gatunków inwazyjnych. Czy pontokaspijksie kiełże (Crustacea, Amhipoda) są mniej podatne na stres indukowany obecnością drapieżników?

 

Konkurs PRELUDIUM 11

kierownik: mgr Hanna Kletkiewicz – doktorantka Zakład Fizjologii Zwierząt

Wpływ temperatury ciała w trakcie niedotlenienia okołoporodowego na zmiany poziomu neurotropowego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) - nowe podejście do neuroprotekcji

 

Kierownikom zwycięskich projektów – gratulujemy!!!

 

 

 

Dr hab. Marta Lenartowska członkiem Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN

Dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK została powołana na członka Komitetu Biologii Molekularnej Komórki przy Wydziale Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk. Komitety naukowe PAN są krajową reprezentacją różnych dyscyplin i środowisk naukowych. Pełnią funkcje doradcze i opiniotwórcze, a ich podstawowym zadaniem jest wspieranie rozwoju określonych dyscyplin naukowych w skali kraju oraz integrowanie ośrodków i środowisk naukowych. Komitety zajmują się także upowszechnianiem i komercjalizacją wyników badań.

Dr hab. Marta Lenartowska jest kierownikiem Pracowni Biologii Rozwoju na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz członkiem Senatu UMK na kadencję 2016-2020. Wraz ze swoim niewielkim zespołem naukowym, oraz we współpracy z ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą, bada genetyczno-molekularne podstawy biologii rozwoju zwierząt i roślin ze szczególnym uwzględnieniem udziału cytoszkieletu aktynowego i białek wiążących jony wapniowe w procesie powstawania gamet męskich. Jako laureatka I edycji konkursu JM Rektora UMK na wykłady ogólnouniwersyteckie, będzie prowadziła wykład pt. „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o rozmnażaniu człowieka, ale boicie się zapytać” dla studentów Kampusu Głównego oraz Collegium Medicum UMK w semestrze letnim br. akademickiego, na które serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów.

 

 


Zrealizowano w oparciu o Joomla! Administratorzy strony: dr Roman Pawlak (pawlak@umk.pl) i mgr Zbigniew Strzelecki (zbstrzel@umk.pl)