environmental-protection

Environmental protection - master studies (second level)

 

Study plan:

Learning outcomes:

Study programme:

biologia-sadowa

Biologia sądowa - studia I stopnia

 

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia kierunku biologia sądowa

 

Plan studiów:

Efekty kształcenia:

Szczegółowy programy studiów:

Nauczanie przyrody

Nauczanie przyrody - studia I stopnia

 

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia kierunku nauczanie przyrody

 

Plan studiów:

Efekty kształcenia:

Szczegółowy programy studiów:

agrobiologia

Agrobiologia - studia I stopnia

 

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia kierunku agrobiologia

 

Plan studiów:

Efekty kształcenia:

Szczegółowy programy studiów:


Zrealizowano w oparciu o Joomla! Administrator strony: mgr Przemysław Krysiński - krys@umk.pl