Nauczanie przyrody

Nauczanie przyrody - studia I stopnia

 

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia kierunku nauczanie przyrody

 

Plan studiów:

Efekty kształcenia:

Szczegółowy programy studiów:

Biotechnologia

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia kierunku biotechnologia

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia kierunku biotechnologia

 

1. Biotechnologia - nowy program realizowany od roku akademickiego 2012/2013

Plany studiów:

Efekty kształcenia:

Szczegółowe programy studiów:

  

2. Biotechnologia - nowy program realizowany od roku akademickiego 2014/2015

Plany studiów:

Efekty kształcenia:

Szczegółowe programy studiów:

 

3. Biotechnologia - Certyfikat Jakości Kształcenia (PKA)

Sylwetka absolwenta studiów kierunku biotechnologia

Programy studiów i punktacja ECTS:

Treści programowe:

 

Biologia

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia kierunku biologia

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia kierunku biologia

 

1. Biologia - nowy program realizowany od roku akademickiego 2012/2013

Plany studiów:

Efekty kształcenia:

Szczegółowe programy studiów:

 

2. Biologia - nowy program realizowany od roku akademickiego 2014/2015

Plany studiów:

Efekty kształcenia:

Szczegółowe programy studiów:

 

3. Biologia - Certyfikat Jakości Kształcenia (PKA)

Sylwetka absolwenta studiów kierunku biologia

Programy studiów i punktacja ECTS:

Treści programowe:

 


Zrealizowano w oparciu o Joomla! Opiekun strony: dr Edmund Kartanas