Nauczanie przyrody

Nauczanie przyrody - studia I stopnia

Plan studiów:

Efekty kształcenia:

Szczegółowy programy studiów:

Ochrona środowiska

1. Ochrona środowiska - nowy program realizowany od roku akademickiego 2012/2013

Plany studiów:

Szczegółowe programy studiów:

 

2. Ochrona środowiska - Certyfikat Jakości Kształcenia (PKA)

Sylwetka absolwenta studiów kierunku biologia

Programy studiów i punktacja ECTS:

 


Zrealizowano w oparciu o Joomla! Opiekun strony: dr Edmund Kartanas