Contactul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl
Zakład Genetyki Zakład Genetyki

Staff

Nie można połączyć się z serwerem LDAP. Wprowadzono zły kod jednostki.