Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl
Katedra Ekologii i Biogeografii [fot. Katedra Ekologii i Biogeografii]

Pracownicy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Prof. Krzysztof Szpila -Kierownik Katedry

Prof. Werner Ulrich – Dziekan Wydziału

Prof. Jarosław Buszko

Dr hab. Tomasz Kakareko, prof. UMK

Dr hab. Marcin Koprowski, prof. UMK

Dr hab. Janusz Żbikowski

Dr Magdalena Czarnecka

Dr Andrzej Grzywacz

Dr Łukasz Jermacz

Dr Edmund Kartanas – Prodziekan ds. kształcenia

Dr Piotr Olszewski

Dr Marcin Piwczyński

Dr Radosław Puchałka

 

Pracownicy techniczni

Dr Paulina Trzeciak

Dr Roman Pawlak

 

Doktoranci

Mgr Dominika Bogucka

Mgr Maciej Krzyżyński

Eyob Gebrehiwot Gebregeorgis

Liliana Siekacz

Mergi Daba Dinka

Madalina Oana Popa

Mgr Joanna Zielska

 

Pracownicy emerytowani

dr hab. Tadeusz Pawlikowski, prac. emer.

 

Byli stażyści podoktorscy i doktoranci

Dr Bartłomiej Pacuk
Dr Miłosz Owieśny
Dr Marcin Ollik, SGGW w Warszawie
Dr Alexia Hoste-Danyłow, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Dr Viola Havro, Muzeum i Instytut Zoologii PAN