Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl
Katedra Ekologii i Biogeografii [fot. Katedra Ekologii i Biogeografii]

Pracownicy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Prof. Krzysztof Szpila -Kierownik Katedry

Prof. Werner Ulrich – Dziekan Wydziału

Prof. Jarosław Buszko

Dr hab. Marcin Koprowski

Dr Marcin Piwczyński

Dr Andrzej Grzywacz

Dr Edmund Kartanas – Prodziekan ds. kształcenia

Dr Radosław Puchałka

Dr Piotr Olszewski

 

Pracownicy techniczni

Dr Paulina Trzeciak

 

Doktoranci

Mgr Dominika Wyborska

Mgr Maciej Krzyżyński

Eyob Gebrehiwot Gebregeorgis

Liliana Siekacz

Mergi Daba Dinka

Madalina Oana Popa

 

Pracownicy emerytowani

dr hab. Tadeusz Pawlikowski, prac. emer.

 

Byli stażyści podoktorscy i doktoranci

Dr Bartłomiej Pacuk
Dr Miłosz Owieśny
Dr Marcin Ollik, SGGW w Warszawie
Dr Alexia Hoste-Danyłow, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Dr Viola Havro, Muzeum i Instytut Zoologii PAN