Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Granty

  • 2017 – 2020 r., grant NCN OPUS, nr 2016/21/B/NZ8/00418, “Ekologia strachu gatunków inwazyjnych. Czy pontokaspijksie kiełże (Crustacea, Amhipoda) są mniej podatne na stres indukowany obecnością drapieżników?” Kierownik.
  • 2016-2019 r., Grant NCN PRELUDIUM nr 2015/17/N/NZ8/01653, “Wpływ czynników środowiskowych na rytm otwierania i zamykania muszli przez małża racicznicę zmienną Dreissena polymorpha.” Wykonawca (kierownik: Anna Dzierżyńska-Białończyk, UMK).
  • 2015 r., grant indywidualny WBiOŚ nr 2243-B, ” Wpływ Babka gymnotrachelus gatunku inwazyjnego na behawior Cottus gobio gatunku rodzimego będącego pod ochroną “. Kierownik.
  • 2014 – 2017 r., grant NCN PRELUDIUM, nr 2013/09/N/NZ8/03191, “Eksperymentalna ocena mechanizmów obronnych indukowanych przez drapieżniki u wybranych gatunków inwazyjnych, pontokaspijskich kiełży”. Kierownik.
  • 2013 – 2017 r., grant NCN OPUS, nr 2012/05/B/NZ8/00479, “Preferencje siedliskowe pontokaspijskich gatunków kiełży (Crustacea, Amphipoda), inwazyjnych w wodach Europy”. Wykonawca (kierownik: dr hab. Jarosław Kobak, UMK Toruń).
  • 2012 – 2017 r., grant NCN SONATA, nr 2011/03/D/NZ8/03012, “Testowanie hipotezy “invasional meltdown” na przykładzie zespołu inwazyjnych gatunków ponto-kaspijskich w wodach śródlądowych Polski”. Wykonawca (kierownik: dr Karolina Bącela-Spychalska, Uniwersytet Łódzki).