ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

V Polish Evolutionary Conference

Celem V Polish Evolutionary Conference (PEC) jest popularyzacja badań ewolucyjnych prowadzonych w Polsce lub przez polskich badaczy. Dodatkowym jej celem jest stworzenie wyjątkowego forum dla studentów, szczególnie doktorantów, dla prezentacji wyników ich badań. Od lat PEC stanowi również platformę dla integracji krajowego środowiska naukowego oraz dla nawiązania i zacieśnienia współpracy międzynarodowej. Liczymy na to, iż zaproszeni z zagranicy wykładowcy plenarni prezentujący referaty nt. najnowszych osiągnięć biologii ewolucyjnej, w tym zachowania zwierząt, będą magnesem, który przyciągnie jeszcze większą liczbę uczestników. W ciągu ostatnich lat konferencja ta zyskała duży prestiż wśród badaczy ewolucji w Polsce i na świecie. Dotychczasowe konferencje PEC prezentowały bardzo wysoki poziom i rokrocznie gromadziły ponad 100 uczestników. Referaty prezentowane podczas konferencji zostały opublikowane we wiodących czasopismach zagranicznych w dziedzinie ekologii i biologii ewolucyjnej. Organizowana przez nas konferencja będzie doskonałą możliwością dla promocji zarówno Uniwersytetu, jak i miasta i województwa.

Termin
25-27 września 2017
Komitet organizacyjny

  • dr hab. Małgorzata Jefimow prof. UMK
  • dr hab. Jarosław Kobak
  • dr Marcin Piwczyński
  • mgr Anna Przybylska
  • prof. dr hab. Werner Ulrich

Przewidywana liczba uczestników
150 osób
Charakter konferencji
konferencja krajowa ( język konferencji: angielski)
Osoba odpowiedzialna za organizację
dr hab. Michał Wojciechowski, prof. UMK
Lista zaproszonych mówców plenarnych:

  • Prof. Thomas F. Hansen, University of Oslo
  • Dr Claudio Carere, Université Paris 13
  • Dr hab. Michał Grabowski, Uniwersytet Łódzki
  • Prof. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński