Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej

Kierownik Pracowni
dr Janusz Niedojadło
(adiunkt)
tel. (56) 6112632, 6114454
e-mail: janiaszn@umk.pl

Pracownik: mgr Michał Świdziński (technik)


Nowe kursy naukowe:


Rezerwacja mikroskopów


W pracowni realizowanych jest szereg projektów badawczych prowadzonych nie tylko na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, ale także innych wydziałach UMK i polskich uczelniach z użyciem mikroskopu elektronowego, konfokalnego i fluorescencyjnego. Pracowanie wykonuje także prace zlecone dotyczące analizy próbek biologicznych oraz chemicznych z zastosowaniem mikroskopii świetlnej w tym konfokalnej i elektronowej.

Aparatura dostępna w pracowni:

  • mikroskop elektronowy Joel 1010 z kamerą MegaView II,
  • mikroskop konfokalny Nikon ECLIPSE T300 z laserami argonowo-jonowym i helowo-neonowym,
  • ultramikrotom LEICA Ultracut UCT.