Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Plany zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019

Pliki z planami zajęć są w formacie Microsoft Office Excel. W każdym pliku są zakładki, w których znajdują się plany dla poszczególnych roczników studiów pierwszego i drugiego stopnia.
Przy niektórych zajęciach są załączone komentarze z dodatkowymi objaśnieniami dotyczącymi terminów zajęć.

Ze względu na remont budynku zmianie uległy niektóre numery sal wykładowych. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na planach na numer sali.

biologia (723 KB)

biologia sądowa (705 KB)

biotechnologia (723 KB)

diagnostyka molekularna (683 KB)

ochrona środowiska (713 KB)

sport i wellness (692 KB)

Rejestracja 2018/19 – semestr letni

Rejestracja na przedmioty – biologia (s1 i s2)

Rejestracja na przedmioty – biologia sądowa (s1)

Rejestracja na przedmioty – biotechnologia (s1 i s2)

Rejestracja na przedmioty – sport i wellness (s1)

Rejestracja na przedmioty – ochrona środowiska (s1)

Rejestracja na przedmioty – diagnostyka molekularna (s2)

Rejestracja na przedmioty do wyboru, kursy i wykłady monograficzne – WBiOŚ