Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Plany zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019

Rejestracja 2018/19


Zgodnie z §4 Zarządzenia Nr 78 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  plany zajęć są ogłaszane “w systemie USOS lub na stronie internetowej wydziału nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem semestru”.