Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Plany zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

Zgodnie z Zarządzeniem nr 70 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2019 r. plany zajęć będą opublikowane nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem semestru.