ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Studia niestacjonarne

Kierownik Studium:
dr Edmund Kartanas

tel. (56) 611-44-69, e-mail: kartanas@biol.uni.torun.pl

Dziekanat studiów niestacjonarnych:
mgr Ewa Specjał

tel. (56) 611-25-04, e-mail: ewaspec@umk.pl

Opłaty za studia należy wpłacać na konta indywidualne. Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w danym roku akademickim reguluje odpowiednie zarządzenie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Terminy wpłat: opłata za cały rok akademicki – wpłata do 15 października; opłata semestralna – wpłata za semestr zimowy do 15 października, a za semestr letni do 15 marca; opłata w ratach – wpłata do 7 dnia każdego miesiąca (od października do maja).


Kierunki studiów i programy:


Biologia – program realizowany od roku akademickiego 2012/2013

Sylwetka absolwenta studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunku biologia

Sylwetka absolwenta studiów niestacjonarnych drugiego stopnia kierunku biologia

  • Biologia – Certyfikat Jakości Kształcenia (PKA)

Ochrona środowiska – program realizowany od roku akademickiego 2012/2013

Sylwetka absolwenta studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunku ochrona środowiska

Sylwetka absolwenta studiów niestacjonarnych drugiego stopnia kierunku ochrona środowiska


Sport i Wellness – program realizowany od roku akademickiego 2017/2018