Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Nowy program studiów II stopnia kierunku biologia

obrazek:

Od roku akademickiego 2018/2019 kształcenie na studiach II stopnia na kierunku biologia będzie realizowane zgodnie z nowym programem studiów. Nowy program oferuje kandydatom kształcenie na jednej z czterech specjalności:

  1. biologii komórkowej i molekularnej,

  2. biologii środowiskowej,

  3. mikrobiologii,

  4. angielskojęzycznej global change biology.

Kandydaci już na etapie rekrutacji wskazują wybraną specjalność.
Program studiów i zasady rekrutacji zostały udostępnione na stronie o adresie https://www.biol.umk.pl/student/studia-i-i-ii-stopnia/biologia/ (punkt 4).

pozostałe wiadomości