Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

PROM

obrazek:

Dofinansowanie staży i wyjazdów konferencyjnych w ramach programu PROM

W dniu 10.10.2019 rusza pierwszy nabór wniosków na dofinansowanie staży i wyjazdów konferencyjnych w ramach drugiej edycji programu PROM -  międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na UMK. W ramach programu finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej sfinansowanych zostanie 100 przyjazdów i wyjazdów, głównie doktorantów.  Z programu mogą skorzystać tylko doktoranci studiujący na wydziałach tworzących Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na UMK, reprezentujących dyscypliny: astronomia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, lub doktoranci chcący przyjechać na te wydziały.

W pierwszym naborze sfinansowanych będzie maksymalnie:
- 30 zagranicznych staży naukowych dla doktorantów z UMK trwających 3 lub 4 tygodnie
- 12 staży dla doktorantów zza granicy chcących przyjechać na UMK,
- 20 wyjazdów doktorantów na pięciodniowe, zagraniczne konferencje naukowe.

Dofinansowaniu podlegają koszty utrzymania (co najmniej 4840 PLN dla wyjazdu konferencyjnego oraz 9700 PLN dla stażu 3 tygodniowego i 11450 PLN dla stażu 4 tygodniowego, w przypadku wyjazdu do krajów OECD), koszty podróży (od 1000 do 5000 PLN, w zależności od odległości), a w przypadku konferencji także opłata konferencyjna.

Nabór wniosków potrwa do 6 listopada 2019 r.

Więcej informacji, regulamin programu oraz formularz aplikacyjny znajduje się na stronie www.prom.fizyka.umk.pl

pozostałe wiadomości