Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Wyniki konkursu "Debiuty" i "Mobilności"

obrazek:

W ramach konkursu Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej wyłoniono laureatów pierwszego konkursu Debiuty i Mobilności.

Ocenę merytoryczną zgłoszeń do konkursu Debiuty wykonały trzy rady naukowe dziedzin nauki powołane przez JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna. Składy Rad Dziedzinowych są dostępne na stronie Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych oraz dyskusji panelowej w dniu 10 lutego 2020 r., która odbyła się na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK, sporządzona została lista laureatów pierwszego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Debiuty". Z naszego Wydziału granty otrzymały:

dr hab. Maria Świontek-Brzezińska, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii (Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne)

dr Dorota Nemecz, Katedra Biochemii (Nauki o życiu)

Drugi nabór wniosków do konkursu Debiuty odbędzie się w 2020 roku. Ogłoszenie o konkursie pojawi się na stronie IDUB na przełomie marca i kwietnia. Termin zgłoszeń będzie ustalony na koniec maja 2020 r.

 Więcej informacji

pozostałe wiadomości