Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Dodatkowy nabór na staże zagraniczne dla doktorantów z UMK w programie PROM II

obrazek: NAVA fot.Andrzej Romański]
NAVA fot. Andrzej Romański

W dniu 2 marca 2020 roku zostanie otwarty dodatkowy nabór w programie międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej PROM II na dofinansowanie wyjazdów stażowych dla doktorantów z UMK. Do rozdysponowania jest jeszcze 9 stypendiów na 3 tygodniowe staże. Kwota dofinansowania wynosi 9700 PLN na koszty utrzymania oraz dodatkowo od 1000 PLN do 5000 PLN na pokrycie kosztów podróży.  Zachęcamy wszystkich doktorantów do poszukania miejsca odbycia stażu i złożenia wniosku.  Wnioski mogą też składać doktoranci, którzy niedawno rozpoczęli studia III jak i osoby które już składały podania dofinansowanie w ramach programu PROM II, ale go nie dostały.  Program adresowany jest do doktorantów z następujących wydziałów: 
Wydział Chemii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Więcej informacji można znaleźć na stronie

Nabór potrwa do 16 marca 2020 r.

Koordynatorem projektu jest dr Łukasz Pepłowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

pozostałe wiadomości