Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Stypendia Rektora za publikacje

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Po raz kolejny JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał stypendia za najwyżej punktowane publikacje.

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 (w przypadku nauk humanistycznych) punktów według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z naszego wydziału za publikację na poziomie 140 punktów nagrodę otrzymał dr Tomasz Jędrzejewski; Zakład Immunologii (udział 20%)

pozostałe wiadomości