Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Nagrodzeni za publikacje

obrazek:

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje.

Rektor wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. Spośród naukowców z naszego wydziału stypendia otrzymali:

Za publikacje 140-punktowe:

  1. dr Marcin Gołębiewski (udział: 30%), dr Agnieszka Kołowerzo-Lubnau (udział: 15%), dr hab. Dariusz Jan Smoliński, prof. UMK (udział: 55%) z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych z publikację pt. Core spliceosomal Sm proteins as constituents of cytoplasmic mRNPs in plants zamieszczoną w "Plant Journal", 2020;
  2. dr Łukasz Jermacz (udział: 60%), dr Hanna Kletkiewicz (udział: 15%), dr hab. Anna Nowakowska, prof. UMK (udział: 10%) i dr hab. Jarosław Kobak, prof. UMK (udział: 15%) z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych za publikację Continuity of chronic predation risk determines changes in prey phisiology zamieszczoną w "Scientific Reports", vol. 10, 2020. Współautorami artykułu są także Anna Dzierżyńska-Białończyk (doktorantka WNBiW) i Maciej Klimiuk (student WNBiW);
  3. dr hab. Mariusz Skowroński, prof. UMK (udział: 100%) i dr hab. Bartosz Kempisty, prof. UMK z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych za publikację pt. Changes in Aquaporin 1, 5 and 9 gene expression in the porcine oviduct according to estrous cycle and early pregnancy zamieszczoną w "International Journal of Molecular Sciences", vol. 21, no. 8, 2020;

Pozostali laureaci

 

pozostałe wiadomości