Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Przyroda poligonu toruńskiego: Stan badań i problemy ochrony

obrazek:

W ostatnich dniach ukazała się monografia pt. ,,Przyroda poligonu toruńskiego: Stan badań i problemy ochrony". Praca stanowi obszerne dzieło przedstawiające bogactwo przyrodnicze poligonu toruńskiego, a także zwraca uwagę na problemy ochrony tego cennego przyrodniczo obszaru. 

 

 

Z pewnością zainteresuje ona nie tylko bezpośrednich użytkowników terenu poligonu (żołnierzy, leśników, myśliwych) oraz badaczy zajmujących się poszczególnymi omawianymi w książce grupami organizmów, lecz także szerokie grono osób zajmujących się ochroną środowiska i pasjonatów przyrody. Książka składa się z czternastu tematycznych rozdziałów, których autorami są pracownicy naszego Uniwersytetu (dr hab. Michał Jankowski, prof UMK, dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK i dr hab. inż. Piotr Sewerniak z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz dr Edyta Adamska, prof. dr hab. Jarosław Buszko, dr Dariusz Kamiński, dr Krzysztof Kasprzyk, prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz, dr Piotr Olszewski, dr hab. Tadeusz Pawlikowski, prof. UMK, dr hab. Andrzej Przystalski, prof. UMK i dr Lucjan Rutkowski z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych), a także specjaliści spoza UMK (dr Tomasz Brauze, mgr Paweł Goliasz, Jerzy Holc, mgr Łukasz Kurkowski i mgr Paweł Stopiński). Monografia została opracowana pod redakcją dr hab. inż. Piotra Sewerniaka, prof. UMK oraz przyrodnika Jerzego Holca. Książka została wydana przez Wydawnictwo Naukowe UMK.

Spis treści monografii jest dostępny TUTAJ.

pozostałe wiadomości