Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Stypendia rektora za publikacje

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje.

Rektor wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. Z naszego Wydziału stypendia otrzymali:

Za publikacje 200-punktowe:

  1. dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych (udział: 100%) za publikację pt. Loss of myosin VI expression affects acrosome/acroplaxome complex morphology during mouse spermiogenesis zamieszczoną w "Biology of Reproduction", 2020;

Za publikacje 140-punktowe:

  1. dr Joanna Czarnecka (udział 25%), mgr Natalia Forbot (udział 10%), dr hab. Katarzyna Roszek, prof. UMK (udział 20%) z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK (udział: 25%), mgr Paulina Bolibok (udział: 10%), prof. dr hab. Artur P. Terzyk (udział: 10%) z Wydziału Chemii za publikację pt. Cytotoxic or not? Disclosing the toxic nature of carbonaceous nanomaterials through nano-bio interactions zamieszczoną w "Materials (Basel)", vol. 13, no. 9, 2020;
  2. dr hab. Emilia Wilmowicz, prof. UMK (udział: 100%) z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych za publikację pt. Disruption of the auxin gradient in the abscission zone area evokes asymmetrical changes leading to flower separation in yellow lupine zamieszczoną w "International Journal of Molecular Sciences", vol. 21, no. 11, 2020;
  3. dr hab. Anna Brożyna, prof. UMK (udział: 100%) z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych za publikację pt. Current molecular markers of melanoma and treatment targets zamieszczoną w "International Journal of Molecular Sciences", vol. 21, no. 10, 2020;
  4. prof. dr hab. Maciej Walczak z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz dr hab. Przemysław Charzyński, prof. UMK i dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (udział po 33%) za publikację pt. Physicochemical and microbial properties of urban park soils of the cities of Marrakech, Morocco and Toruń, Poland: human health risk assessment of fecal coliforms and trace elements zamieszczoną w "Catena", vol. 194, 2020;
  5. dr hab. Małgorzata Jefimow, prof. UMK (udział: 50%), mgr Anna S. Przybylska-Piech (udział: 20%) i dr hab. Michał S. Wojciechowski, prof. UMK (udział: 30%) z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych za publikację pt. Predictive and reactive changes in antioxidant defence system in a heterothermic rodent zamieszczoną w "Journal of Comparative Physiology B", 2020;

Więcej Informacji

pozostałe wiadomości