Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Diamentowy student

obrazek:

Sebastian Burchardt, student biotechnologii drugiego stopnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, został laureatem prestiżowego Diamentowego Grantu.

W IX edycji konkursu zostało wyłonionych 69 laureatów. Otrzymają oni granty na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W tegorocznej edycji wnioski złożyły 173 osoby.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Sebastianowi Burchardtowi grant w wysokości 219 975 zł na badania "Wpływ stresu suszy glebowej na zmiany metabolizmu i szlaku transdukcji sygnału jasmonianów zachodzące w korzeniu łubinu żółtego oraz na modyfikacje składu mikrobiomu korzeniowego".

Sebastian Burchardt jest studentem biotechnologii drugiego stopnia na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako członek zespołu kierowanego przez dr hab. Emilię Wilmowicz, prof. UMK, współuczestniczy w prowadzeniu badań dotyczących wpływu stresu suszy glebowej na zaburzenia gospodarki redoks, przemiany hormonalne i lipidowe zachodzące w organach wegetatywnych oraz generatywnych łubinu, a także identyfikacji markerów pojawiających się w roślinie w odpowiedzi na deficyt wody. W pierwszej edycji konkursu "Inicjatywy doskonałości - uczelni badawczej" Grants4NCUStudents uzyskał grant na realizację projektu pt. „Do changes in lipid composition in lupin root nodules increase resistance of this plant to drought stress?”

 

Program "Diamentowy Grant" wspiera rozwój karier wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. W tej edycji minister Wojciech Murdzek wyłonił 69 laureatów spośród 173 wnioskodawców. Lista wszystkich laureatów

pozostałe wiadomości