Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską

obrazek:

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską realizowaną na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych w roku akademickim 2019/20.

Prace należy składać w siedzibie Samorządu Studenckiego do dnia 6 listopada 2020 roku. Wyniki konkursu ukażą się na stronie wydziału w dniu 1 grudnia 2020 r, a uroczyste wręczenie naród nastąpi podczas posiedzenia Rady Naukowej w dyscyplinie nauki biologiczne.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie WNBiW, w zakładce Student-dokumenty do pobrania.

pozostałe wiadomości