Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Pixabay

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską realizowaną na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych w roku akademickim 2020/21.

Prace należy składać w siedzibie Samorządu Studenckiego do dnia 5 listopada 2021 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27 listopada 2021 roku podczas Dyplomatorium.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, w zakładce Student-dokumenty do pobrania.

pozostałe wiadomości