Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Academia Copernicana - uzupełniająca rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

obrazek:

Została ogłoszona uzupełniająca rekrutacja na interdyscyplinarne studia doktoranckie prowadzone w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Doktoranckiej "Academia Copernicana" na rok akademicki 2018/2019.

ISD AC jest częścią projektu „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni” (2018-2022) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacje na temat rekrutacji: https://www.ac.umk.pl/?id=2568

pozostałe wiadomości