Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Ogłoszenie o pracę na stanowisko post-doc

obrazek:

Ogłoszenie o pracę na stanowisko post-doc w projekcie OPUS "Ekologia strachu gatunków inwazyjnych. Czy pontokaspijksie kiełże (Crustacea, Amhipoda) są mniej podatne na stres indukowany obecnością drapieżników?"

Oferta pracy

Nazwa jednostki:

 • Zakład Hydrobiologii, UMK

Stanowisko:

 • Asystent (post-doc) (12 miesięcy)

 

Wymagania:

 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych
 • Znajomość laboratoryjnych metod immunoenzymatycznych
 • Dorobek naukowy udokumentowany listą publikacji
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej poparta dotychczasową aktywnością naukową (udział w konferencjach i kursach, stypendia, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa, udział w wymianie naukowej z innymi instytucjami itp.)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona odpowiednim certyfikatem

Opis zadań:

 • Pozyskiwanie bezkręgowców w terenie
 • Przygotowywanie oraz przeprowadzanie eksperymentów laboratoryjnych
 • Przeprowadzanie analiz biochemicznych
 • Analiza statystyczna uzyskanych wyników
 • Współtworzenie publikacji na podstawie uzyskanych wyników
 • Więcej informacji o szczegółach natury naukowej można uzyskać bezpośrednio od kierownika projektu (dr Łukasz Jermacz, jermacz@umk.pl)

Forma składania ofert:

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o pracę na okres 12 miesięcy (01.01.2019-31.12.2019), stanowisko badawcze, wynagrodzenie 5275 brutto

Termin składania ofert:

 • 7 grudzień 2018, godz. 12:00

Dodatkowe informacje:

 • CV naukowe uwzględniające w szczególności: listę publikacji, udział w projektach badawczych i konferencjach naukowych, uzyskanymi nagrodami i wyróżnieniami oraz udziałem w warsztatach i szkoleniach, odbytych praktykach i stażach naukowych w kraju lub za granic oraz krótki list motywacyjny prosimy wysyłać na adres: jermacz@umk.pl

pozostałe wiadomości