Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Zmarł dr Wiesław Cyzman,

Zdjęcie w formacie portretowym dr Wiesława Cyzmana,
Zmarł dr Wiesław Cyzman, fot. Nadesłane

Z wielkim żalem informujemy, że 22 listopada 2022 r. w wieku 67 lat zmarł dr Wiesław Cyzman, były pracownik Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

Wiesław Cyzman urodził się 20 lipca 1955 roku w Gościnie k. Kołobrzegu. Po ukończeniu w 1974 roku nauki w Technikum Leśnym w Tucholi podjął studia biologiczne- specjalność nauczycielska - na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu. Dyplom uzyskał w 1978 roku na podstawie pracy magisterskiej „Roślinność lasów leśnictwa Brzezie, k. Włocławka”, wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Klemensa Kępczyńskiego.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę nauczyciela przedmiotów przyrodniczych w Zbiorczej Szkole Gminnej w Stolnie, pow. Chełmno. W latach 1980 - 1982 pracował na stanowisku asystenta w Zakładzie Geobotaniki, Instytutu Biologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Po założeniu rodziny zatrudnił się w Zbiorczej Szkole Gminnej w Lubrańcu. Od 1 września 1983 pracował na stanowisku asystenta Zakładzie Botaniki Ogólnej, Instytutu Biologii UMK. Pod kierunkiem prof. K. Kępczyńskiego napisał rozprawę doktorską „Zbiorowiska leśne i zaroślowe na terenie Kotliny Toruńskiej i Płockiej”, którą obronił 8 maja 1992 roku. Kontynuował pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Taksonomii i Geografii Roślin i Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody. W latach 1999 - 2005 na stanowisku adiunkta, następnie od 2005 do 2018 starszego wykładowcy, pracował w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody oraz Katedrze Geobotaniki i Planowania Krajobrazu.

Zainteresowania naukowe dr Wiesława Cyzmana dotyczyły problematyki leśnych zbiorowisk roślinnych, w tym ich charakterystyki, dynamiki, kartografii i ochrony. Był autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i opracowań monograficznych dotyczących ww. tematyki. Czynnie angażował się w waloryzację oraz ochronę obszarów i obiektów przyrodniczo cennych, w tym rezerwatów, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000, leśnych kompleksów promocyjnych na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego i terenów przyległych. Praktycznym aspektem zainteresowań badawczych było opracowanie licznych ekspertyz, planów i programów ochrony przyrody oraz metodyk inwentaryzacji zasobów środowiska przyrodniczego. Efektem wieloletniej współpracy z Dyrekcjami Regionalnymi Lasów Państwowych były m.in. opracowania monograficzne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Angażował się także w popularyzację wiedzy przyrodniczej.  W pamięci współpracowników zapisał się jako dobry kolega, życzliwy i kompetentny współpracownik.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę, 26 listopada 2022 r. o godz. 12.00 Mszą Św. żałobną w Kościele p.w. św. Józefa w Toruniu. Po Mszy Św. ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Gałczyńskiego (I brama od ul. Gałczyńskiego).

pozostałe wiadomości