Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Międzynarodowy sukces naszej studentki

obrazek:

Anita Kowalczyk studiująca na drugim roku studiów drugiego stopnia na kierunku biotechnologia oraz na pierwszym roku studiów drugiego stopnia na kierunku diagnostyka molekularna, realizująca pracę magisterską pod opieką prof. Katarzyny Hrynkiewicz w Zakładzie Mikrobiologii WBiOŚ UMK została zakwalifikowana do Programu BioLAB Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (wcześniej znanego jako Visiting Research Graduate Traineeship Program). W ramach wyjazdu do Stanów Zjednoczonych odbędzie płatny staż skierowany dla studentów nauk biologicznych na Uniwersytecie w Chicago, będącym 9. najlepszym uniwersytetem na świecie (źródło: Times Higher Education – World University Rankings, 2019). Projekt, w którym bierze udział pt. Role of bile acids in bacterial colonization and host immunity  będzie realizowany w laboratorium prof. Bana Jabri przez okres 11-12 miesięcy w 2019-20 roku.

Kwalifikację do Programu umożliwiła jej praca w czasie studiów licencjackich i magisterskich, podczas których Pani Anita Kowalczyk brała udział w projekcie Arbuscular mycorrhizal fungi as vectors of plant viruses (MYCOVIR)” (NCN, Opus12: UMO-2016/23/B/NZ9/03417, kierownik prof. Katarzyna Hrynkieiwcz) i BETAMIKRO - microbiome of sugar beet (Beta vulgaris) and its interactions with host” (NCN, Opus11: UMO-2016/21/B/NZ9/00840, kierownik dr Marcin Gołębiewski), uczestnictwo w licznych konferencjach, a także przyznanie w roku akademickim 2017/18 i 2018/19 Stypendium Rektora, Stypendium Prezydenta Miasta Toruń i Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia w nauce. Pod opieką prof. Katarzyny Hrynkiewicz w ubiegłym roku Pani Anita Kowalczyk opublikowała swój pierwszy artykuł pt. Strigolactones as mediators between fungi and plants (Kowalczyk A, Hrynkiewicz K.  Acta Mycol. 2018;53(2):1110. https:// doi.org/10.5586/am.1110).

pozostałe wiadomości