Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

KUBUS

obrazek:

Badania prowadzone przez zespół naukowy z Katedry Genetyki, w którym kierownikiem jest dr hab. Grażyna Dąbrowska a wykonawcami są mgr Zuzanna Garstecka i mgr Olga Narbutt oraz Studenci i Doktoranci, decyzją Komitetu Inwestycyjnego Projektu będą finansowane z projektu realizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK pn. „KUBUS 2.0 - Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług” w ramach Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności 2.0”. Kwota dofinansowania w wysokości 100 tys. złotych będzie preznaczona na przeprowadzenie badań przedwdrożeniowych dotyczących opracowania  ekologicznego preparatu do ochrony roślin.

pozostałe wiadomości