Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Sport i wellness

obrazek:

Sport i wellness – to nowa i oczekiwana propozycja UMK w Toruniu skierowana głównie do kandydatów uprawiających sport, którzy mają jasno sprecyzowane zainteresowania sportowe i rekreacyjno-zdrowotne.

Program studiów daje absolwentom możliwość uzyskania co najmniej trzech (spośród sześciu) kompetencji i kwalifikacji zawodowych, tj. tytuł instruktora z wybranej dyscypliny sportu osób niepełnosprawnych, tytuł instruktora wellness i SPA, tytuł menedżera sportu i rekreacji, tytuł animatora czasu wolnego seniorów, tytuł trenera personalnego czy tytuł instruktora gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. To także jedyny kierunek o charakterze sportowym realizowany przez uczelnie publiczne w Polsce, w zakresie obejmującym zagadnienia sportu i równolegle wellness.

pozostałe wiadomości