ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Dokumenty do pobrania

Dla studentów

  1. Regulamin studiów do 30.09.2019
  2. Regulamin studiów od 01.10.2019
  3. Regulamin praktyk zawodowych objętych programem kształcenia
  4. Zarządzenie Rektora nr 45: postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego
  5. Uchwała Nr 128 Senatu UMK w sprawie sposobu potwierdzania efektów uczenia się
  6. Zarządzenie Nr 139 Rektora UMK w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się

Dla doktorantów

  1. Uchwała nr 124 Senatu UMK
  2. Regulamin studiów doktoranckich