ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Misja i strategia Wydziału

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska prowadzi działalność naukowo – badawczą, której efektem jest rozwój wiedzy i zrozumienie praw natury oraz kształci studentów bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki. Wychowuje studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach.

 

Strategia Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na lata 2012-2020

 

Obszary działalności naukowej

 

Działania laboratoryjne na poziomie:

  • molekularnym
  • komórkowym i tkankowym
  • organizmalnym

Działania laboratoryjno – terenowe na poziomie:

  • molekularnym
  • komórkowym
  • osobniczym oraz wyższych poziomach organizacji

Działania terenowe na poziome:

  • populacyjnym oraz sub. i ponadpopulacyjnym
  • związków organizmów ze środowiskiem
  • w zakresie organizacji i ochrony środowiska