Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl
Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But]

Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii

Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii powstał w roku 1987 z inicjatywy prof. dr. hab. Wojciecha Donderskiego. Pierwotnie funkcjonował jako Pracownia Biotechnologii Wód i Ścieków, która w 1989 przekształcona została w Zakład Mikrobiologii Wód i Biotechnologii. W związku ze znacznym poszerzeniem obszaru prowadzonych badań, w roku 2003 Zakład zmienił nazwę i obecnie działa jako Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii. Od roku 2010 kierownikiem Zakładu jest dr hab. Maciej Walczak.

Tematyka badawcza Zakładu Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii jest szeroka. Obejmuje analizę mikrobiologiczną powietrza, gleby, wody, ścieków, a także środowisk ekstremalnych. Celem naszych badań jest poznanie bioróżnorodności i funkcji mikroorganizmów w różnych środowiskach naturalnych i antropogenicznych, a także pozyskanie i znalezienie praktycznych zastosowań dla enzymów i produktów metabolizmu mikroorganizmów w różnych dziedzinach przemysłu, medycyny i ochrony środowiska. W obszarze naszych zainteresowań znajdują się również naturalne i syntetyczne substancje o charakterze biobójczym.

Zakład współpracuje ze środowiskami nauki w Polsce i za granicą, a także z przedsiębiorstwami, gdzie konkretna wiedza naukowa pomaga w rozwoju innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich firm.