Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl
Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But]

Zajęcia prowadzone przez pracowników Zakładu

Przedmioty obligatoryjne na kierunku Ochrona środowiska

 • Chemia ogólna i analityczna  I rok, I st.  (wykład i ćwiczenia)
 • Utylizacja odpadów  III rok, I st.  (wykład i ćwiczenia)
 • Bioaugumentacja III rok, I st. (wykład i ćwiczenia)
 • Technologie bioenergetyczne  III rok, I st.  (wykład i ćwiczenia)
 • Bakterie i grzyby – identyfikacja i rola w środowisku I rok, I st. (wykład i ćwiczenia)
 • Metody mikrobiologiczne w ochronie środowiska II rok, I st. (ćwiczenia)
 • Energie odnawialne i technologie bioenergetyczne II rok, I st. (wykład i ćwiczenia)

Przedmioty obligatoryjne na kierunku Biotechnologia

 • Biotechnologia w ochronie środowiska  II rok, II st. (wykład i ćwiczenia)
 • Mikrobiologia przemysłowa  III rok, I st. (wykład i ćwiczenia)
 • Chemia ogólna i analityczna  I rok, I st.  (wykład i ćwiczenia)

Przedmioty obligatoryjne na kierunku Biologia sądowa

 • Analiza chemiczna  II rok, I st. (wykład i ćwiczenia)
 • Zoonozy – profilaktyka i zwalczanie (wykład)

Przedmioty obligatoryjne na kierunku Biologia

 • Chemia ogólna i analityczna  I rok, I st. (wykład i ćwiczenia)

Przedmioty obligatoryjne na kierunku Chemia kosmetyczna

 • Mikrobiologia  II rok, I st. (wykład i ćwiczenia)

Przedmioty do wyboru

 • Mikrobiologia wody i ścieków, Biotechnologia
 • Mikroorganizmy środowisk ekstremalnych, Ochrona środowiska
 • Ekologia mikroorganizmów, Ochrona środowiska
 • Mikroorganizmy na zwłokach kręgowców, Biologia sądowa
 • Mikrobiologia przemysłowa (kurs zakończony Certyfikatem), Biologia
 • Analiza mikrobiologiczna ścieków, osadu czynnego i osadów ściekowych (kurs zakończony Certyfikatem), Ochrona środowiska
 • Mikrobiologicznemetody badania wody na cele spożywcze i przemysłowe środowiska (kurs zakończony Certyfikatem), Ochrona środowiska

Wykłady monograficzne

 • Mikroorganizmy środowisk ekstremalnych
 • Bioaugumentacja

Przedmioty specjalizacyjne dla licencjatów i magistrantów Zakładu

 • Pracownia dyplomowa i seminarium dla licencjatów na kierunku Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska i Biologia sądowa
 • Pracownia magisterska i seminarium dla magistrantów i doktorantów na kierunku Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska i Diagnostyka molekularna