Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl
Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But]

dr Agnieszka Kalwasińska

dr Agnieszka Kalwasińska(adiunkt)
tel. (56) 611-25-21
e-mail: kala@umk.pl
Researchgate
Google Scholar


Zainteresowania badawcze:

  • Bioróżnorodność mikroorganizmów środowisk ekstremalnych
  • Ekstremozymy  i ich potencjał aplikacyjny
  • Biodegradacja ksenobiotyków
  • Identyfikacja molekularna patogenów roślin uprawnych