Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl
Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But] Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [fot. autor: A. Burkowska-But]

Tematyka badawcza Zakładu

  • Analiza mikrobiologiczna powietrza, wody, ścieków i gleby (liczebność mikroorganizmów, aktywność metaboliczna i enzymatyczna, identyfikacja molekularna bakterii i grzybów pleśniowych)
  • Bioróżnorodność mikroorganizmów środowisk ekstremalnych (solanki, wody głębinowe, wapno posodowe)
  • Biofilmy mikrobiologiczne (analiza jakościowa i ilościowa, aktywność enzymatyczna, czynniki hamujące powstawanie biofilmów)
  • Biodegradacja ksenobiotyków  (pestycydów, związków powierzchniowo – czynnych)
  • Enzymy pochodzenia mikrobiologicznego i ich potencjał biotechnologiczny (optymalizacja syntezy enzymów proteolitycznych, lipolitycznych, amylolitycznych, celulolitycznych, chitynolitycznych)
  • Substancje biobójcze i ich zastosowanie
  • Substancje biobójcze wbudowane w polimery

W Zakładzie Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii realizowano projekt: