Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik Zakładu
Dr hab. Tomasz Kozłowski
(adiunkt)
tel. (56) 611-44-48
e-mail: kozlow@umk.pl
Researchgate
Google Scholar

Pracownicy

Doktoranci

Pracownicy emerytowani