ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Osoby

Kierownik Zakładu
dr hab. Michał S. Wojciechowski
pok. 52 (bud. C)
tel. (56) 611-26-23
e-mail: mwojc@umk.pl
Resesarchgate
Google Scholar

 Pracownicy