Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Dydaktyka

 • Biologia rozwoju ? wykład i laboratorium (Biotechnologia, studia I stopnia)
 • Embriologia zwierząt ? wykład (Biologia, studia I stopnia)
 • Embriologia i histologia roślin ? wykład i laboratorium (Biologia, studia I stopnia)
 • Wykorzystanie hodowli komórkowych w badaniu cytotoksyczności związków chemicznych dodawanych do żywności ? laboratorium (Biotechnologia, studia I stopnia)
 • Energetyka organizmu ? wykład i zajęcia laboratoryjne (Sport i wellness, studia I stopnia)
 • Rekombinacja małych genomów ? laboratorium (Biotechnologia, studia I stopnia)
 • Analiza molekularna i ultrastrukturalna komórki ? wykład i laboratorium (Biotechnologia, studia II stopnia)
 • Główne trendy rozwojowe nauk biologicznych ? konwersatorium (studia doktoranckie)
 • Molekularne podstawy biologii rozwoju ? wykład monograficzny
 • Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o rozmnażaniu człowieka ale boicie się zapytać ? wykład ogólnouniwersytecki
 • Pracownia dyplomowa i specjalizacyjna
 • Seminarium dyplomowe i doktoranckie