Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl
obrazek wiadomości: UROCZYSTA IMMATRYKULACJA STUDENTÓW

UROCZYSTA IMMATRYKULACJA STUDENTÓW

* o o o o o o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Wybory na kandydata na Dziekana Wydziału

Głosowanie odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. w godz. 8.00-12.00, za pomocą...

Dzień Otwarty na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

Ramowy Plan Zajęć

*Rejestracja na zajęcia*

Elektroniczna rejestracja na zajęcia rozpocznie się 29 września 2022 roku od godz...

Plany na stronie WNBiW

Plany na stronie WNBiW zostaną opublikowane 10 dni przed rozpoczęciem semestru, zgodnie...