Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl
obrazek wiadomości: Prezentacja wyłaniających się pól badawczych w ramach  programu Uczelnia Badawcza – Inicjatywa Doskonałości

Prezentacja wyłaniających się pól badawczych w ramach programu Uczelnia Badawcza – Inicjatywa Doskonałości

* o o o o o o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Wybory nowego rektora UMK

Otwarte zebranie wszystkich chętnych pracowników i studentów, podczas...

V Interdyscyplinarna Konferencja "Nano(&)BioMateriały - od teorii do aplikacji"

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu Chemii, Biotechnologii, Biologii...