Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Składki Członkowskie

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na 64. Walnym Zgromadzeniu Delegatów 27 czerwca 2016 roku, składka roczna wynosi:

dla członków zwyczajnych i nadzwyczajnych ? 80 zł

dla studentów, doktorantów i uczniów ? 40 zł

dla emerytów i rencistów ? 20 zł
Podstawowym sposobem opłacenia składki jest wpłata na konto Zarządu Głównego PTB

Nr konta bankowego: 94-11602202-00000000-55156804 (Bank Millenium)

Wpłatę należy zatytułować według wzoru:

Imię Nazwisko Oddz.Toruń Składka za rok XXXX

Możliwe są także wpłaty gotówkowe u Skarbnika Oddziału
Członków Oddziału, którzy opłacą składkę przelewem bankowym uprzejmie prosimy o przesłanie informacji o wpłacie na adres Sekretarza Oddziału (daro@umk.pl)

Przypominamy, że na podstawie Statutu PTB (§ 18 pkt. 2) zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres ponad 2 lat skutkuje skreśleniem z listy Członków PTB. Wprowadzona przez Zarząd Główny PTB dyscyplina finansowa zobowiązuje Zarządy Oddziałów do przestrzegania regularności opłacania składek.
Zgodnie z sugestią Zarządu Głównego PTB, składki członkowskie powinny być opłacane w pierwszym półroczu danego roku.