Contactul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Ongoing projects:

  1. National Science Centre Poland (2012/07/B/NZ4/00197), 2013-2017
    Niski poziom endogennego glutationu jako przyczyna braku gorączki podczas infekcji i procesu zapalnego.
    Head of the project ? DSc. Sylwia Wrotek, Investigator ? DSc. Tomasz Jędrzejewski
  2. National Science Centre Poland (2014/15/B/NZ4/00751), 2015-2019
    Rola melanizacji komórek w regulacji biologii czerniaka: implikacje kliniczne w chorobie w 3 i 4 stopniu zaawansowania.
    Head of the project ? DSc. Anna Brożyna, Investigator ? DSc. Małgorzata Pawlikowska