Contact ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Ongoing projects:

  1. National Science Centre Poland (2016/21/B/NZ8/00418), 2017 ? 2020: Ekologia strachu gatunków inwazyjnych. Czy pontokaspijksie kiełże (Crustacea, Amhipoda) są mniej podatne na stres indukowany obecnością drapieżników?; head of the project: mgr Łukasz Jermacz, investigators: dr hab. Jarosław Kobak, dr Małgorzata Poznańska, mgr Anna Dzierżyńska-Białończyk
  2. National Science Centre Poland (2015/17/N/NZ8/01653), 2016 ? 2019: Wpływ czynników środowiskowych na rytm otwierania i zamykania muszli przez małża racicznicę zmienną Dreissena polymorpha; head of the project: mgr Anna Dzierżyńska-Białończyk, scientific advisor: dr hab. Jarosław Kobak, investigator: mgr Łukasz Jermacz
  3. Individual Faculty Grant (2237-B), 2015: Ekologiczne uwarunkowania inwazji przywr digenicznych do słodkowodnych ślimaków i małży; head of the project: dr Anna Cichy
  4. Individual Faculty Grant (2243-B); 2015: Wpływ Babka gymnotrachelus gatunku inwazyjnego na behawior Cottus gobio gatunku rodzimego będącego pod ochroną;  head of the project: mgr Łukasz Jermacz
  5. National Science Centre Poland (2013/09/N/NZ8/03191), 2014 ? 2017: Eksperymentalna ocena mechanizmów obronnych indukowanych przez drapieżniki u wybranych gatunków inwazyjnych, pontokaspijskich kiełży; head of the project: mgr Łukasz Jermacz, scientific advisor: dr hab. Jarosław Kobak, investigator: dr Małgorzata Poznańska
  6. National Science Centre Poland (2012/05/B/NZ8/00479), 2013 ? 2017: Preferencje siedliskowe pontokaspijskich gatunków kiełży (Crustacea, Amphipoda), inwazyjnych w wodach Europy; head of the project: dr hab. Jarosław Kobak, investigators: dr Małgorzata Poznańska, mgr Łukasz Jermacz, mgr Anna Dzierżyńska-Białończyk
  7. National Science Centre Poland (2011/03/D/NZ8/03012), 2012 ? 2017: Testowanie hipotezy ?invasional meltdown? na przykładzie zespołu inwazyjnych gatunków ponto-kaspijskich w wodach śródlądowych Polski; investigators: dr hab. Jarosław Kobak, dr Małgorzata Poznańska, mgr Łukasz Jermacz