ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

AxiPlant Sp. z o.o.

Data powołania spółki:14.07.2016 r.

AxiPlant to firma stworzona przez grupę profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, tworząca innowacyjne rozwiązania związane z wprowadzeniem rośliny do kultury in vitro, optymalizacja systemu namnażania dla wybranych gatunków roślin, w celu zwiększenia wydajności przy minimalizacji kosztów, wykonanie ukierunkowanej mutacji, uzyskanie oczekiwanego fenotypu, zależnego od potrzeb odbiorcy (wzrost, rozwój, barwa, czas kwitnienia, owocowanie, wytwarzanie pożądanego metabolitu, lub zablokowanie szlaku szkodliwego, selekcja właściwego kultywaru, hodowla sztucznych nasion, ze szczególnym uwzględnieniem roślin użytecznych w określonych gałęziach przemysłu). Profil działalności spółki skupia się również na badaniach prowadzących do opracowywania protokołów mikropropagacji w kulturze in vitro dla określonego gatunku, a nawet kultywaru (odmiany), wykonanie testów fizjologicznych, biochemicznych i genetycznych opartych o najnowsze dostępne technologie analiz kwasów nukleinowych, białek, węglowodanów, tłuszczy oraz związków biologicznie czynnych (metabolitów wtórnych) i wprowadzania uzyskanych roślin na rynek. Analizy te obejmują: a. poszukiwanie optymalnych metod mikrorozmnażania roślin w kulturze in vitro w oparciu o najnowsze techniki biotechnologii roślin, b. selekcja odmian gospodarczo przydatnych (współczesne kwiaciarstwo, nasiennictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, kosmetologia, naturalna chemia medyczna), c. określenie rzeczywistej przydatności wyselekcjonowanych odmian ? analiza zmian fizjologicznych (fenotypowych), biochemicznych (pod względem produktów gospodarczo-, farmakologicznie-, i rolniczo- użytecznych, badania wymagające zwykle przebadanie większych grup osobników metodami fizjologicznymi, biochemicznymi i z zastosowaniem technik biologii molekularnej; d. konstruowanie sztucznych nasion.

e-mail: biuro.axiplant@gmail.com