Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY OBIEKTU PRZY UL. LWOWSKIEJ 1 W TORUNIU

e- mail: zagol@umk.pl

e- mail zamówienia: zamowienialwowska1@umk.pl

Kierownik

mgr Ewa Szymeczko
Lwowska 1, 87-100 Toruń
pok.: 119
tel.: 56 611-4667
e-mail: ewabed@umk.pl

Pracownicy

zastępca kierownika – mgr Dawid Rogoziński
Szosa Bydgoska 13, 87-100 Toruń

pok.: 1.39
tel.: 56 611-2657
e-mail: daw.rog@umk.pl
specjalista – mgr Anita Krawitowska
Lwowska 1, 87-100 Toruń
pok.: 172B
tel.: 56 611-2507
e-mail: akraw@umk.pl
konserwator – Andrzej Lewandowski
e-mail: andrzej.lewandowski@umk.pl
specjalista – mgr Magdalena Żurawska
Lwowska 1, 87-100 Toruń
pok.: 172A
tel.: 56 611-2506
e-mail: magdalena.zurawska@umk.pl
specjalista – mgr Łukasz Masłowski
Lwowska 1, 87-100 Toruń
pok.: 118
tel.: 56 611-4445
e-mail: lukmas@umk.pl
specjalista – mgr Aleksandra Michałkiewicz
Lwowska 1, 87-100 Toruń
pok.: 172A
tel.: 56 611-4720
e-mail: aletyb@umk.pl
specjalista – Beata Pękala-Gruszka
Lwowska 1, 87-100 Toruń
pok.: 172B
tel.: 56 611-2507
e-mail: bea_pek@umk.pl
specjalista – mgr Justyna Pietrykowska
Szosa Bydgoska 13, 87-100 Toruń
pok.: 1.38
tel.: 56 611-2656
e-mail: justynap@umk.pl
referent – Miłosz Wysocki
Lwowska 1, 87-100 Toruń
pok.: 118
tel.: 56 611-4566
e-mail: milosz.wysocki@umk.pl