Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Władze Wydziału

 

Dziekan Wydziału prof. dr hab. Justyna Rogalska

tel. 611 2508, 611 2505
e-mail: rogal@umk.pl
pok. 132

 

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
poniedziałek 14.00-15.00
środa 12.00-13.00

 

 

Dziekan odpowiada za wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem Wydziału.

Do kompetencji dziekana należy:


dr Edyta Adamska
Prodziekan ds. Studenckich i Organizacji Kształcenia

e-mail: adamska@umk.pl
pok. 132

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
poniedziałek 14.00-15.00
piątek 9.00-10.00

 

Do zakresu obowiązków prodziekana należy:


dr hab. Maciej Ostrowski, prof. UMK
Prodziekan ds. Ekonomicznych i Rozwoju

e-mail: maciejost@umk.pl
pok. 132

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
poniedziałek 10-11
wtorek 11-12

 

 

 

Do zakresu obowiązków prodziekana należy:


prof. dr hab. Mariusz Skowroński
Prodziekan ds. Badań Naukowych i Umiędzynarodowienia

e-mail: skowron@umk.pl
pok. 132

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
wtorek 10.00-11.00
środa 12.00-13.00

 

 

Do zakresu obowiązków prodziekana należy:


dr hab. Marcin Koprowski, prof. UMK
Koordynator ds. YUFE

tel. (0 56) 611 47 90
e-mail: koper@umk.pl


dr Justyna Sobocińska
Koordynator ds. ERASMUS+

tel. (0 56) 611 25 19
e-mail: j.sobocinska@umk.pl


dr Anna Hetmann
Pełnomocnik Dziekana ds. Kształcenia na kierunkach biologicznych

tel. 56 611 26 95
e-mail: ahetmann@umk.pl

 

Do zakresu obowiązków pełnomocnika należy:


dr hab. Jarosław Sobolewski, prof. UMK

Pełnomocnik Dziekana ds. Kształcenia na kierunkach weterynaryjnych

tel. 502 566 530
e-mail: jsobolewski@umk.pl

 

 

 


dr Magdalena Nocny
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

tel. (56) 611-45-72
e-mail: nocny@umk.pl