Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Władze Wydziału

Prof. dr hab. Werner Ulrich

Prof. dr hab. Werner Ulrich
Dziekan Wydziału

tel. 611 2508, 611 2505
e-mail: ulrichw@umk.pl

 

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
wtorek: godz. 9:00-10:00
czwartek: godz. 9:00-10:00

Dziekan odpowiada za wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem Wydziału Do kompetencji dziekana należy:


Dr hab. Marcin Koprowski, prof. UMK
Prodziekan ds. mobilności i umiędzynarodowienia

tel. 611 4790,
e-mail: koper@umk.pl

 

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
poniedziałek: godz. 11:00-12:00
czwartek: godz. 10:00-11:00

Do zakresu obowiązków Prodziekana należy:


Prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska
Prodziekan Wydziału ds. Studenckich i Kształcenia

tel. 611 4438
e-mail: asjawors@umk.pl

 

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
wtorek: godz. 13:00-14:00
piątek: godz. 9:00-10:00

Do zakresu obowiązków Prodziekana należy:

 


Dr Jarosław Sobolewski
Prodziekan Wydziału ds. klinicznych

tel. 502 566 530
e-mail: jsobolewski@umk.pl

 

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
wtorek: godz. 9:00-10:00
czwartek: godz. 13:00-14:00

Do zakresu obowiązków Prodziekana należy:


Dr Anna Hetman
Pełnomocnik Dziekana ds. Kształcenia

tel. 56 611 26 95
e-mail: ahetmann@umk.pl

 

Do zakresu obowiązków pełnomocnika należy:


dr Magdalena Nocny

Pełnomocnik Dziekana do Spraw Promocji

tel. (56) 611-45-72
e-mail: nocny@umk.pl


dr Anna Wojciechowska

Pełnomocnik Dziekana do Spraw Modernizacji

e-mail: ankawoj@umk.pl