Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Władze Wydziału

p.o. Dziekana Wydziału Prof. dr hab. Adriana Szmidt – Jaworska

tel. 611 2508, 611 2505
e-mail: asjawors@umk.pl

 

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
wtorek: godz.13.00-14.00
czwartek: godz. 9.00-10.00

 

 

Dziekan odpowiada za wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem Wydziału.

Do kompetencji dziekana należy:


Dr Jarosław Sobolewski
Prodziekan Wydziału ds. studenckich i klinicznych

tel. 502 566 530
e-mail: jsobolewski@umk.pl

pok. 105

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
wtorek: godz. 13:00-14:00
czwartek: godz. 13:00-14:00

 

 

Do zakresu obowiązków Prodziekana należy:


Dr hab. Marcin Koprowski, prof. UMK
Prodziekan ds. mobilności i umiędzynarodowienia

tel. 611 4790,
e-mail: koper@umk.pl

pok. 105

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
poniedziałek: godz. 11:00-12:00
czwartek: godz. 10:00-11:00

Do zakresu obowiązków Prodziekana należy:


Dr Anna Hetman
Pełnomocnik Dziekana ds. Kształcenia

tel. 56 611 26 95
e-mail: ahetmann@umk.pl

 

Do zakresu obowiązków pełnomocnika należy:


dr Magdalena Nocny

Pełnomocnik Dziekana do Spraw Promocji

tel. (56) 611-45-72
e-mail: nocny@umk.pl


dr Anna Wojciechowska

Pełnomocnik Dziekana do Spraw Modernizacji

e-mail: ankawoj@umk.pl