Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Rada Dziekańska

Organem opiniodawczo-doradczym dziekana jest rada dziekańska, w skład której wchodzą:

p.o. Dziekana

1. prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska

Prodziekani

2. dr hab. Marcin Koprowski, prof. UMK

3. dr n. wet. Jarosław Sobolewski

Dyrektor Instytutu Biologii, Przewodniczący Rady Naukowej w dyscyplinie nauki biologiczne

4. dr hab. Dariusz J. Smoliński, prof. UMK

Dyrektor Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

5. prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski

Z-cy Dyrektora Instytutu Biologii

6. prof. dr hab. Justyna Rogalska

7. dr hab. Jarosław Tyburski, prof. UMK

Z-ca Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

8. dr hab. Marek Gehrke, prof. UMK

Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału

9. Hubert Długołęcki

10. Mikołaj Chwarzyński

Kierownik Dziekanatu

11. mgr Magdalena Zakrzewska

 

Z głosem doradczym:

Przedstawiciele Związków

dr Dariusz Laskowski

mgr Paweł Zieliński

 

Zaproszeni:

Kierownicy Katedr

prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz

prof. dr hab. Krzysztof Szpila

prof dr hab. Andrzej Tretyn

prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska

prof. dr hab. Urszula Pasławska

dr hab. Anna Brożyna, prof. UMK

dr hab. Grażyna Dąbrowska, prof. UMK

dr hab. Agnieszka Piernik, prof. UMK

dr hab. Katarzyna Roszek, prof. UMK

prof. dr hab. Maciej Walczak

dr hab. Michał Wojciechowski, prof. UMK

dr hab. Sylwia Wrotek, prof. UMK

dr hab. Paweł Antosik, prof. UMK

dr hab. Mariusz Skowroński, prof. UMK

Sekretariat Weterynarii

mgr Dominika Jezierny-Marks

Pełnomocnik Dziekana

dr Anna Hetman

dr Magdalena Nocny

dr Anna Wojciechowska

Z-ca Kierownika dziekanatu

mgr Dominika Jezierny-Marks