Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Rada Dziekańska

Organem opiniodawczo-doradczym dziekana jest rada dziekańska, w skład której wchodzą:

Dziekan Wydziału

1. prof. dr hab. Justyna Rogalska

Prodziekani

2. prof. dr hab. Mariusz Skowroński

3. dr hab. Maciej Ostrowski, prof. UMK

          4. Dr Edyta Adamska

 

Dyrektor Instytutu Biologii, Przewodniczący Rady Naukowej w dyscyplinie nauki biologiczne

5. dr hab. Dariusz J. Smoliński, prof. UMK

Dyrektor Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

6. prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski

Z-cy Dyrektora Instytutu Biologii

7. dr hab. Jarosław Tyburski, prof. UMK

Z-ca Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

8. Dr hab. Paweł Antosik, prof. UMK

          9. Dr hab. Jarosław Sobolewski, prof. UMK

Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału

10.Dominika Przybysz

11. Mateusz Kamiński

Kierownik Dziekanatu

12. mgr Magdalena Zakrzewska

 

Z głosem doradczym:

Przedstawiciele Związków

dr Dariusz Laskowski

mgr Paweł Zieliński

mgr Magdalena Wolska

 

 

Zaproszeni:

Kierownicy Katedr

prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz

prof. dr hab. Krzysztof Szpila

prof dr hab. Andrzej Tretyn

prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska

prof. dr hab. Urszula Pasławska

prof. dr hab. Michał Wojciechowski

prof. dr hab. Mariusz Skowroński

dr hab. Anna Brożyna, prof. UMK

dr hab. Grażyna Dąbrowska, prof. UMK

dr hab. Agnieszka Piernik, prof. UMK

dr hab. Katarzyna Roszek, prof. UMK

dr hab. Maria Swiontek Brzezinska, prof. UMK

dr hab. Sylwia Wrotek, prof. UMK

dr hab. Paweł Antosik, prof. UMK

 

Sekretariat Weterynarii

mgr Dominika Jezierny-Marks

Pełnomocnik Dziekana

dr Anna Hetman

dr Magdalena Nocny

dr hab. Jarosław Sobolewski, prof. UMK

Z-ca Kierownika dziekanatu

mgr Dominika Jezierny-Marks