Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Stopnie i tytuły

PRZEWODY DOKTORSKIE- PROCEDURA URUCHAMIANA DO 30 KWIETNIA 2019 ROKU

Regulacje prawne:


POSTĘPOWANIE O NADANIE STOPNIA DOKTORA – PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

Uchwała Nr 38 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 września 2023 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych 

Regulacje prawne:

 

Rozprawa Doktorska 

Zasady weryfikacji efektów uczenia się – SD i ISD AC 

Zasady weryfikacji efektów uczenia się tryb eksternistyczny 

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej 

Wykaz certyfikatów językowych 

Procedura postępowania o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym

 

Formularze

 

Doktoraty

Habilitacje

Uchwała Nr 37 Senatu UMK z dnia 26 września 2023 r. w sprawie sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego (306 KB)

Profesury