Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Organizacja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 – 2 października 2023 r.

SEMESTR ZIMOWY od 1 października 2023 r. do 19 lutego 2024 r

Zajęcia dydaktyczne – od 3 października 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.

Wakacje zimowe– od 23 grudnia 2023 r. do 7 stycznia 2024 r.

Zajęcia dydaktyczne – od 8 stycznia 2024 r. do 5 lutego 2024 r.

Egzaminacyjna sesja zimowa – od 6 lutego 2024 r. do 18 lutego 2024 r.

Święto Uniwersytetu – 19 lutego 2024 r.

Egzaminacyjna sesja zimowa – poprawkowa – od 20 lutego 2024 r. do 4 marca 2024 r.

Ostateczny termin uzyskania zaliczeń objętych planem studiów i zdania
egzaminów w semestrze zimowym – 19 marca 2024 r.

SEMESTR LETNI od 20 lutego 2024 r. do 30 września 2024 r.

Zajęcia dydaktyczne – od 20 lutego 2024 r. do 28 marca 2024 r.

Wakacje wiosenne – od 29 marca 2024 r. do 2 kwietnia 2024 r.

Zajęcia dydaktyczne – od 3 kwietnia 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.

Egzaminacyjna sesja letnia – od 15 czerwca 2024 r. do 28 czerwca 2024 r.

Wakacje letnie – od 29 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r.

Egzaminacyjna sesja poprawkowa – od 1 września 2024 r. do 14 września 2024 r.

Ostateczny termin uzyskania zaliczeń objętych planem studiów i zdania
egzaminów w semestrze letnim – 20 września 2024 r.

Pełna informacja o organizacji roku akademickiego:

ZARZĄDZENIE Nr 46 Rektora UMK w Toruniu w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 (270 KB)

ZARZĄDZENIE Nr 169 Rektora UMK w Toruniu w sprawiee organizacji roku akademickiego 2022/2023 (458 KB)