Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Organizacja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 – 03 października 2022 r.

SEMESTR ZIMOWY od 1 października 2022 r. do 19 lutego 2023 r

Zajęcia dydaktyczne – od 4 października 2022 r. do 22 grudnia 2022 r.

Wakacje zimowe– od 23 grudnia 2022 r. do 8 stycznia 2023 r.

Zajęcia dydaktyczne – od 9 stycznia 2023 r. do 06 lutego 2023 r.

Egzaminacyjna sesja zimowa – od 7 lutego 2023 r. do 18 lutego 2023 r.

Święto Uniwersytetu – 19 lutego 2023 r.

Przerwa w zajęciach dydaktycznych – od 20 lutego 2023 r. do 5 marca 2023 r.

Egzaminacyjna sesja zimowa – poprawkowa od 6 marca 2023 r. do 19 marca 2023 r.

Ostateczny termin uzyskania zaliczeń objętych planem studiów i zdania
egzaminów w semestrze zimowym – 19 marca 2023 r.

SEMESTR LETNI od 20 lutego 2023 r. do 30 września 2023 r.

Zajęcia dydaktyczne – od 6 marca 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r.

Wakacje wiosenne – od 6 kwietnia 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r.

Zajęcia dydaktyczne – od 12 kwietnia 2023 r. do 29 czerwca 2023 r.

Egzaminacyjna sesja letnia – od 30 czerwca 2023 r. do 13 lipca 2023 r.

Wakacje letnie – od 14 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r.

Egzaminacyjna sesja poprawkowa – od 1 września 2023 r. do 14 września 2023 r.

Ostateczny termin uzyskania zaliczeń objętych planem studiów i zdania
egzaminów w semestrze letnim – 20 września 2023 r.

Pełna informacja o organizacji roku akademickiego: ZARZĄDZENIE Nr 169 Rektora UMK w Toruniu w sprawiee organizacji roku akademickiego 2022/2023 (458 KB)