Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Nostryfikacja

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą zobowiązana jest złożyć wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego. Wniosek o wszczęcie procedury nostryfikacyjnej (151 KB)
  2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, Wnioskodawca dołącza:

W szczególnych przypadkach Wnioskodawca będzie proszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów.


BRAKI FORMALNE

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku podmiot nostryfikujący wyznacza wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.


OPŁATA

Za postępowanie nostryfikacyjne Wnioskodawca wnosi opłatę wynoszącą nie więcej niż 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej określonej w przepisach w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. 2024 poz. 235) tj. 4.685 zł.

Opłatę należy uiścić na konto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11: 20 1160 2202 0000 0000 6090 1894 (Bank Millennium Spółka Akcyjna) w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego.

W tytule należy wskazać: WNBiW, opłata za postępowanie nostryfikacyjne, imię i nazwisko Wnioskodawcy.


Szczegóły dotyczące nostryfikacji dyplomów znajdują się na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

ZARZĄDZENIE Nr 246 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 175 Rektora UMK z dnia 7 września 2020 r. w sprawie postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (256 KB)

ZARZĄDZENIE Nr 175 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 września 2020 r. w sprawie postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (255 KB)

 

 

KONTAKT 

Michalina Górska
e-mail: mgorska@umk.pl
tel: 56 611 44 44