Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Dziekanat

 

KIEROWNIK

Zakres obowiązków

W sprawach studenckich należy zgłaszać się do pracownika prowadzącego dany kierunek.

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

Zakres obowiązków

 

PRACOWNICY

Sprawy studenckie

godziny przyjmowania studentów poniedziałek-piątek w godz. 9.30-12.30

Sprawy dot. Katedr, Zakładów, Pracowni