Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Akty normatywne

Uchwały Rady Naukowej w dyscyplinie – nauki biologiczne

 

Uchwały Rady Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

 

Uchwały Rady Dziekańskiej

 

Zarządzenia Dziekana