Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Dokumenty do pobrania

Podanie o przedłużenie terminu zaliczenia warunkowego

Podanie o wpis warunkowy

Podanie o powtarzanie roku

Rezygnacja ze studiów

IOS  

IOS karta 

Podanie o przepisanie oceny

Podanie o wznowienie studiów

Podanie o urlop

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

Podanie o przerejestrowanie przedmiotu w USOS

Podanie o urlop zdrowotny

Podanie o legitymację

Informacja o zmianie danych

Regulamin konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

Skierowanie na Komisje Lekarską