Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Konferencje i warsztaty

V Interdyscyplinarna Konferencja Nano(&)Biomateriały – od teorii do aplikacji, 14-16 czerwca 2023 r. Katedra Biochemii

Szczegóły na stronie

SYMPOZJUM “Nowe spojrzenie na choroby chroniczne: od czynników ryzyka, poprzez zapobieganie, diagnostykę do leczenia”

15 czerwca 2021r. On-line na Platformie MS Teams. Szczegóły na stronie

Nowe trendy w regulacji wzrostu i rozwoju generatywnego roślin
09 – 12.09.2019
Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Katedra Biologii Komórkowej i Molekularnej, Zakład Mikrobiologii

Zastosowanie metod numerycznych w ekologii
09 – 14.09.2019  Katedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu

X Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna HYDROMICRO2019
09 – 11.06.2019   Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii