ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Konferencje i warsztaty

Nowe trendy w regulacji wzrostu i rozwoju generatywnego roślin
09 – 12.09.2019
Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Katedra Biologii Komórkowej i Molekularnej, Zakład Mikrobiologii

Zastosowanie metod numerycznych w ekologii
09 – 14.09.2019  Katedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu

X Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna HYDROMICRO2019
09 – 11.06.2019   Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii